Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 24.454
Hoạt động trải nghiệm Tháng 10 Trường MN Mường Than

Hoạt động trải nghiệm Tháng 10 Trường MN Mường Than

Để nâng cao chất lượng chương trình Giáo dục mầm non (GDMN), đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, trường mầm non Mường Than đã tích cực đổi mới tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động tham quan, thực hành, trải nghiệm từ những kiến ...