Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 13.325
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

Kết thúc năm học 2019-2020. BGH nhà trường đã họp thống nhất các nhiệm vị trọng tâm của năm học 2021-2022 trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của năm học cũ để xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 499/KH-PGD&ĐT ngày 19/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên về Kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” huyện Than Uyên giai đoạn 2021 - 2025; Trường Mầm non xã Mường Than xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây ...