Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 24.454
Trường MN xã Mường than phát động phong trào thi đua đợt 1, năm học 2022-2023.

Trường MN xã Mường than phát động phong trào thi đua đợt 1, năm học 2022-2023.

Thực hiện hướng dẫn số 714/HD - PGD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2022 - 2023. Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời hưởng ứng công tác thi đua, khen thưởng của ngành. Trường Mầm non xã Mường Than phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 ...
Trường Mầm non xã Mường Than phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2022) của phòng giáo dục và Đào tạo  Than Uyên ngày 10/01/2022.

Trường Mầm non xã Mường Than phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2022) của phòng giáo dục và Đào tạo Than Uyên ngày 10/01/2022.

Trường Mầm non xã Mường Than phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2022) của phòng giáo dục và Đào tạo Than Uyên ngày 10/01/2022.